Welcoming Refugees – دری.DA

مسوولین ایالتی و محلی از اداره بایدن میخواهند تا برنامه اسکان مجدد مهاجرین را در سال مالی 2023 به سرعت احیا نماید

ایالت ها و جوامع در سراسر کشور بطور بی سابقه حمایت خویشرا از مهاجرین و برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده، ابراز مینمایند. برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده یک برنامه مستقل است که از سال 1980 بدینسو زمینه تأمین مصوونیت و تسهیلات آغاز زندگی نوین را برای مهاجرین فراهم نموده است. 

 

طی یک سال گذشته، امریکایی ها در سراسر کشور از مهاجرین نیازمند مصوونیت، بشمول افغانها و اوکراینی ها که از خطر، آزار و اذیت و جنگ در کشور های اصلی شان فرار نمودند، با آغوش باز استقبال نموده اند. جوامع مذهبی، سربازان دوران جنگ، مکاتب، رهبران تجارتی، و شهروندان عادی با یک هدف واحد دست به دست هم داده تا برای همسایگان جدید خویش فرصت آغاز مجدد زندگی را در فضای صلح و آرامش فراهم نموده و از این طریق با همدیگر معرفت بیشتر حاصل نمایند. 

  

با این حال، 100 میلیون نفر در سراسر جهان – از جمهوری دیموکراتیک کانگو الی میانمار، سوریه، وینیزویلا و فراتر از آن – به اجبار از جاهای اصلی شان بیجا شده اند که یک ریکارد جدید محسوب میشود. به اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) ، در میان اینها 1.47 میلیون تن در سال روان به کمک های عاجل اسکان مجدد نیاز دارند. 

 

متأسفانه، ایالات متحده در سال 2021 در تاریخ برنامه مهاجرین خویش، به کمترین افراد مساعدت اسکان مجدد را فراهم نمود. درحالیکه اداره بایدن هدف قابل تمجید را برای اسکان مجدد 125,000 تن در سال مالی 2022 تعیین نموده است، ایالات متحده در حال فراهم نمودن مساعدت های اسکان مجدد صرف برای یک قسمت این افراد میباشد. ما باید در سال  پیشرو اقدامات بهتری را رویدست گیریم.  

 

مهاجرین جزء مهم بنیاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امریکا محسوب میگردند. آنها اقتصاد ما را تقویت مینمایند، نوآوری ها را به شهر های ما به ارمغان می آورند و جوامع ما را از طریق سهمگیری شان در زندگی عامه و تأسیسات فرهنگی، قویتر میسازند. ما میخواهیم این کمک ها را به توجه رئیس جمهور برسانیم، و از او بخواهیم تا تعهدات خویشرا در قبال اسکان مجدد مهاجرین در حال حاضر، و در سال آینده مالی عملی نماید و اطمینان حاصل نماید که منابع کافی در اختیار برنامه اسکان مجدد قرار داده شده و این برنامه پاسخگوی نیازمندی های عاجل بشری باشد. 

 

با پیشبینی فیصله رئیس جمهور در رابطه به تعداد مهاجرین که باید در سال آینده مالی مساعدت های اسکان مجدد را دریافت کنند، در این نامۀ بیطرف و مستقل مجدداً تصریح گردیده است که مهاجرین در جوامع ما نقش حیاتی را ایفا مینمایند و برای استقبال آنها، یک سیستم قوی و بخوبی تمویل شده نیاز است. 

 

***

متن نامه ایکه به رئیس جمهور فرستاده میشود، در ذیل گنجانیده شده است. اگر میخواهید این کمپاین را حمایت نمایید، شما میتوانید با استفاده از این لینک با مسوولین منتخب ایالات و جوامع خویش تماس بگیرید. 

 

برای تمامی اعضای شورای شهری شما حتی به آنهایی که از شما نمایندگی نمیکنند، یک ایمیل بصورت اتومات ترتیب خواهد شد. درصورتیکه شما نمیخواهید با رهبران منتخب تماس حاصل نمایید، لطفاً لست را مرور نموده و علامت صحه را از مقابل نام آنها بردارید.  

***

———— متن نامه ————

 

رئیس جمهور جوزیف آر. بایدن جونیور

کاخ سفید

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, D.C. 20500

 

 

جلالتمآب رئیس جمهور:

ما به صفت رهبران جوامع و مقامات منتخب در تمام سطوح ایالتی و محلی، امروز این نامه را ترتیب نموده ایم تا حمایت قوی خویشرا برای حفاظت و اسکان مجدد مهاجرین در ایالات متحده اظهار نماییم. ما از اداره شما میخواهیم تا تعهدات خویشرا در قبال اسکان مجدد مهاجرین در سال مالی 2023 عملی نمایید و احیای زیربنای اسکان مجدد مهاجرین را در کشور خویش اولویت داده تا اطمینان حاصل نماییم که به این هدف دست یافته ایم. 

 

اسکان مجدد مهاجرین نه تنها راه نجات مهاجرین است، بلکه جوامع ما را نیز تقویت مینماید – اقتصاد و نهاد های مدنی ما را نیرومند میسازد. درحالیکه ما برای حمایت از این برنامه نجات بخش باهم میپیوندیم، ما از شما میخواهیم که صدا و خواست رهبران منتخب در سراسر کشور را در نظر بگیرید. همانطوریکه تجارب ما در زمینه تخلیه افغانهای در معرض خطر و واکنش ما در برابر جنگ در اوکراین آشکار گردیده است، حفظ و سرمایه گذاری در برنامه اسکان مجدد مهاجرین  بمنظور پاسخگویی مؤثر و انسانی به حالات اضطراری پناهندگان، و همچنان تداوم رهبری ایالات متحده برای حفاظت از افراد گیرمانده در زدوخورد های طولانی در سراسر دنیا، مهم و کلیدی است. 

 

جامعه جهانی با بحران تاریخی مهاجرت های اجباری مواجه است که مستلزم رهبری مدبرانه، راه حل های جدید و سهم تمامی کشور ها در حل این بحران، میباشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این اواخر گزارش داده است که 100 میلیون تن بطور بی سابقه در سراسر جهان به اجبار آواره شده اند، که از آنجمله 42 فیصد کودکان هستند. قرار تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دربین این افراد 1.47 میلیون پناهنده در سال روان نیازمند دسترسی به کمک های اسکان مجدد میباشند. باوجوداینهم، کمتر از یک فیصد، این چانس را در اختیار دارند. 

 

درحالیکه یک بحران بی سابقه پناهندگی در سراسر جهان آشکار میگردد، ما فرصت آنرا در اختیار داریم که با پذیرایی از مهاجرین در جوامع خویش، رهبری ایالات متحده و تعهدات خویشرا به جهان و این ملت، تأیید نماییم. ما بحیث رهبران منتخب، بصورت مداوم از رای دهندگان خویش میشنویم که آنها از اسکان مجدد مهاجرین حمایت میکنند. از استقبال خانواده های مهاجر در میدان های هوایی الی فراهم نمودن کمک در زمینه تدویر صنوف آموزش زبان انگلیسی و رهنمایی استفاده از بس های ترانسپورتی، جوامع ما آماده پذیرایی هستند. آنها میدانند که مهاجرین برای حفظ جان خویش مجبور به فرار شده اند و حالا در جستجوی محل مصوون هستند تا بار دیگر آنرا خانه خود بدانند. 

 

در سال مالی 2021، ایالات متحده زمینه اسکان مجدد به 11,411 تن از مهاجرین را فراهم نموده است که پایین ترین رقم سالانه در سوابق اسکان مجدد را نشان میدهد. ما از اقدام شما در زمینه افزایش هدف پذیرش مهاجرین به 125,000 در سال مالی 2022 استقبال نمودیم، اما بطور ناامید کننده، در حال کمک به کمتر از 15 فیصد این رقم، قرار داریم. اسکان مجدد یک راه مهم و دایمی را برای مهاجرین در جهت کسب مصوونیت، فراهم مینماید. اقدام اخیر ایالات متحده در راستای پیشکش نمودن راه های مؤقت اسکان مجدد، بگونه مثال طوریکه ما در پروسه تخلیه افغانها شاهد آن بودیم، نتیجه مستقیم یک پروسه اسکان مجدد بدون بودجه است که در حالات اضطراری فاقد قابلیت رسیده گی به بحران میباشد. 

 

ما قابلیت آنرا داریم و باید بیشتر از این انجام دهیم. جوامع ما برای پذیرایی مهاجرین نیازمند، آماده هستند. ما از اداره شما میخواهیم که سرمایه گذاری منابع لازمه برای احیای برنامه اسکان مجدد را دوبرابر نماید تا بتوانیم در سال آینده مالی از تعداد بیشتر مهاجرین پذیرایی نماییم. 

 

مهاجرین ارزش زیادی را به جوامع ما به ارمغان می آورند. آنها اقتصاد ما را تقویت مینمایند، نوآوری ها را به شهر های ما به ارمغان می آورند و باعث غنامندی بیشتر تأسیسات عامه و فرهنگی ما میشوند. مهاجرین دانش آموزان، مالکین شرکت های تجارتی، کارمندان  متعهد، مشتریان، مسوولین منتخب و بزرگان جوامع هستند. آنها از هر دیدگاه، معنی امریکایی بودن را تضمین میکنند. 

 

ما بخاطر مهاجرین و خانواده هایشان، بهتر و قویتر هستیم. ما بحیث مسوولین ایالتی و محلی، از شما میخواهیم تا ذریعه تأمین منابع کافی جهت احیای برنامه اسکان مجدد و نیل به اهداف تعیین شدۀ اسکان مجدد برای سال مالی 2023، موقف کشور ما را بحیث یک کشور پیشتاز در پذیرش مهاجرین، به حالت اول آن برگردانید.  

 

ما امیدوار هستیم که حین تصمیم گیری، تمایل و آرزومندی قوی ما را در قبال پذیرش و استقبال از مهاجرین در نظر بگیرید. 

 

با حرمت،